Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu & Ekologisuus

Kuten kaikki Addtech yhtymään kuuluvat yritykset, otamme toiminnassamme ekologisuuden huomioon. Tämä ei tarkoita että vain täytämme normit ja asetukset vaan että ekologisuus on osana yrityskulttuuriamme ja se näkyy niin yrityksen toimitiloissa, ettisyydessä sekä ympäristössämme. Me uskomme tämän tavan tuottavan lisäarvoa asiakkaillemme, toimittajillemme, työntekijöillemme sekä yhteisöille joissa toimimme.

Addtech yhtymän ekologisuuteen liittyvä ohjelma on löydettävissä yhtymän yleisestä ohjeistuksesta. Se pohjautuu YK:n, ILO:n sekä OECD:n ohjeistukseen monikansallisille yhtiöille. Addtech on julkaissut vuodesta 2011 alkaen vuosittain yhteiskuntavastuuseen liittyvän raport. Yleisesti ottaen Addtech käsittelee raportissa energian käyttöä, hiilijalan jälkeä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Lisää tietoa Addtech yhtymän yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta.