Kestävä kehitys

KESTÄVÄ KEHITYS

Vastuullisuus on tärkeä osa Rollcon liiketoimintaa, ja se on keskeisessä asemassa operatiivisessa ja strategisessa työssämme. Kestävän liiketoiminnan harjoittaminen ei ole meille vain itsestäänselvyys, vaan myös omistajamme Addtechin vaatimus.

Tavoitteemme

Kuten kaikilla Addtechin yrityksillä, meillä on mitattavissa olevat ja ajallisesti rajatut tavoitteet kolmella painopistealueella, mitkä osoittavat selkeästi tavoitteemme ja suuntamme. Tavoitteet tukevat YK:n globaaleja tavoitteita ja kestävän kehityksen Agenda 2030:ta. Rakentamalla vahvoja kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa turvaamme kehityksen kohti vuoden 2030 tavoitteita ja samalla vaikutamme positiivisesti globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Lisätietoa Addtechin kestävän kehityksen työstä.

Jatkuva työ käynnissä

Olemme jo useiden vuosien ajan mitanneet ja arvioineet vastuullisuustyötämme ja raportoineet avainluvuista Addtechille. Suurin ilmastovaikutuksemme ovat tavaraliikenteen päästöt, ja siksi panostamme erityisen vahvasti sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien kanssa rahdin tehostamiseen ja vähäpäästöisempien vaihtoehtojen löytämiseen.

Tässä lisää esimerkkejä työstämme:

  • Autamme asiakkaitamme löytämään kestäviä ja energiatehokkaita teknologiaratkaisuja.
  • Vaadimme toimittajiamme noudattamaan Addtechin toimittajia koskevia käytännesääntöjä.
  • Käytämme vihreää energiaa niin paljon kuin mahdollista. 
  • Parannamme ja virtaviivaistamme tuotantomenetelmiämme mm. vähentämään hukkaa.
  • Käytämme ympäristöystävällisiä autoja ja suosimme kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan.
  • Olemme työnantaja, joka edustaa tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saavuttaneet jo 40 % naisten osuudesta johtotehtävissä.
  • Tarjoamme työntekijöillemme kehittymismahdollisuuksia, hyvän ja turvallisen työympäristön, työhyvinvointia tukevia toimia, sekä terveydenhuollon.

Kunnioitetaan sekä työntekijöitä että liikekumppaneita, kuten myös meitä ympäröivää maailmaa ja ympäristöä

Vastuullisuustyömme ei tarkoita vain sitä, että meidän on täytettävä laatu- ja ympäristövaatimukset, vaan myös sitä, että meillä on oltava kestävän kehityksen ajattelutapa työoloissa, ympäristössä ja eettisyydessä. Uskomme, että tämä luo lisäarvoa asiakkaillemme, toimittajillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle, jossa toimimme. Siksi noudatamme Addtechin toimintaohjeita ja käytäntöjä mm. ympäristö, tasa-arvo ja monimuotoisuusasioissa. Jos uskot, että Rollco ei noudata ohjesääntöjä, voit ilmoittaa siitä Addtechin ”Whistleblower” ilmiantotoiminnon kautta.

Linkit