Yhteiskuntavastuu & ekologisuus

YHTEISKUNTAVASTUU & EKOLOGISUUS

Kuten kaikki Addtech yhtymään kuuluvat yritykset, otamme toiminnassamme ekologisuuden huomioon. Tämä ei tarkoita vain normien ja asetusten täyttämistä. Ekologisuus on osana yrityskulttuuriamme. Se näkyy niin yrityksen toimitiloissa, eettisissä arvoissa, kuin myös ympäristössämme. Uskomme tämän tavan tuottavan lisäarvoa asiakkaillemme, toimittajillemme, työntekijöillemme, sekä yhteisöille joissa toimimme.

Addtech yhtymän ekologisuuteen liittyvä ohjelma on löydettävissä yhtymän yleisestä ohjeistuksesta. Se pohjautuu YK:n, ILO:n sekä OECD:n ohjeistukseen monikansallisille yhtiöille. Addtech on julkaissut vuodesta 2011 alkaen vuosittain yhteiskuntavastuuseen liittyvän raportin. Yleisesti ottaen Addtech käsittelee raportissa energian käyttöä, hiilijalanjälkeä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Lisää tietoa Addtech yhtymän yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta.

Linkit