VALITSE OIKEA JOHDE SOVELLUKSEESI

Kuulajohde vai rullajohde? Vastaus riippuu sovelluksesta ja eduista, joita johdemallit voivat tarjota.

Kuulajohteet ovat varmasti käytetyimpiä johdemalleja laajasti eri sovelluksissa. Tämä teknologia tarjoaa monia etuja, kuten kuormankantokyky, tarkkuus ja momenttien kesto. Nämä edut saattavat kuitenkin joissain tapauksissa muodostua myös rajoittaviksi tekijöiksi. Näissä tapauksissa on suositeltua käyttää muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi Kompaktijohdetta, joka on lineaarijohde laakeroiduilla kulkurullilla, sekä karkaistuilla ja koneistetuilla juoksupinnoilla. Kompaktijohteella voidaan kompensoida yhdensuuntaisuusvirhettä ja korkeuseroa. Se on myös käytössä hiljainen ja kestää kovia liikenopeuksia.

RATKAISU YHDENSUUNTAISUUSONGELMIIN

CompactRail_T_U_FI.jpgKuulajohteet ovat tarkoitettu korkeaa tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Ne kantavat paljon kuormaa joka suuntaan. Toimivuuden kannalta johteet on kuitenkin asennettava erittäin tarkasti yhdensuuntaisiksi. Jos asennuspinnat eivät ole täysin suoria toisiinsa nähden, tulee johteiden asennuksesta kallista ja aikaa vievää.

Yhdensuuntaisuusongelmat aiheuttavat johteiden ennenaikaista kulumista, mikä tarkoittaa merkittävästi lyhentynyttä käyttöikää. Kompaktijohde tarjoaa tähän tehokkaan ratkaisun. Johteen rakenne kompensoi korkeus- ja yhdensuuntaisuuseroja. Joustavat asennusmahdollisuudet vähentävät esitöitä ja lyhentävät asennusaikaa. Huomioitavaa on myös se, että asennuspintoja ei tarvitse koneistaa.

CompactRail_K_U_FI.jpgKompaktijohdetta on saatavilla kolmea mallia; ohjaavaa (T-profiili), sivusuunnassa kompensoivaa (U-profiili) ja pystysuunnassa kompensoivaa (K-profiili). Käyttämällä ohjaavaa johdetta yhdessä ”uivan” johteen kanssa (T+U) voidaan sivusuuntaista yhdensuuntaisuutta kompensoida kelkan mitalla jopa 4mm.

Käyttämällä pystysuunnassa kompensoivan johteen ja uivan johteen yhdistelmää (K+U) saadaan ratkaistua ongelmat yhdensuuntaisuudessa, asennuskorkeuserossa, sekä johteiden kiinnityskulmassa toisiinsa nähden. Eroa asennuskulmassa voidaan kompensoida jopa kaksi astetta.

SOVELLUKSET HAASTAVISSA OLOSUHTEISSA

Kompaktijohde pärjää hyvin irtolian, pölyn ja muiden epäpuhtauksien kanssa. Tällaiset olosuhteet ovat usein kuulajohteille hankalia ja vaikuttavat nopeasti johteen toimintaan. Kompaktijohteen kelkoissa on pyyhkijät, jotka varmistavat toimivuuden vaikka johteelle pääsisikin epäpuhtauksia.

Monessa sovelluksessa ongelmaksi muodostuu myös korroosio, joka aiheutuu korkeasta kosteudesta, laitteiden jatkuvasta puhdistuksesta tai kemikaaleista. Ulkotiloihin voi myös olla hankalaa löytää sopivaa johdemallia.

Kompaktijohdetta on saatavilla useilla eri pinnoitteilla, joten sopiva johde löytyy lähes joka ympäristöön huolimatta siitä, miten vaativa ympäristö on kyseessä. Hyväksyttyjä vaihtoehtoja löytyy myös elintarviketeollisuuteen.

HILJAINEN LIIKE

Adjust_CompactRail.jpgYhä useammin teollinen ympäristö ja valmistava teollisuus vaatii hiljaista liikettä kappaleiden käsittelyyn. Nykyiset vaatimukset työympäristön melutasosta, viihtyvyydestä ja toimivuudesta luovat paineen näiden asioiden tarkasteluun. On myös aloja, kuten terveydenhuolto, jossa on erittäin tärkeää taata häiriötön ympäristö asiakkaille. Tällaisissa sovelluksissa hiljainen ja pehmeästi liikkuva kompaktijohde on erinomainen valinta.

Lue lisää