Rollco CurviLine rail system

KAARIJOHDE

Kaarijohde on johdejärjestelmä epälineaarisille erikoisliikkeille. Järjestelmä on räätälöity kullekin sovellukselle, mikä johtaa  joustavaan ja taloudelliseen ratkaisuun.