Kompaktijohde

KOMPAKTIJOHDE

Järjestelmällä voidaan kompensoida yhdensuuntaisuuspoikkeamia niin horisontaalisessa kuin vertikaalisessa suunnassa. Tämän vuoksi sillä voidaan saavuttaa nopeampi asennusaika muihin järjestelmiin verrattuna.